วันเสาร์ที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2553

เดือนภาษาอังกฤษ

เดือนภาษาอังกฤษ มีทั้งหมด 12 เดือน ครับ

เดือน Month
มกราคม January
กุมภาพันธ์ February
มีนาคม March
เมษายน April
พฤษภาคม May
มิถุนายน June
กรกฎาคม July
สิงหาคม August
กันยายน September
ตุลาคม October
พฤศจิกายน November
ธันวาคม December